Consult
Een ayurvedisch consult bestaat uit een uitgebreid gesprek (anamnese) over uw gezondheid,
uw leef- en eetgewoonten, eventuele ziektegeschiedenis, etc.
Ik zal de pols voelen, de tong, de huid en uw algehele verschijning bekijken.


Deze anamnese levert niet alleen mij maar ook u veel informatie op.
Het wordt duidelijk waar een eventuele onbalans zit en hoe deze het beste aangepakt kan worden.
U wordt zich bewust van de resultaten van uw leef- en eetgewoonten.
Dit bewustzijn kan veel bijdragen tot het zoeken naar een oplossing van ongemakken/kwalen.


Aan het einde van het consult reik ik u tips aan over voeding & leefstijl toegespitst op uw situatie
en
geef ik aan welke behandeling of reeks van behandelingen eventueel aan te bevelen is.


Een consult duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur.

Tarief :

70,00