CORONA REGELS


Samanalaya volgt de landelijke richtlijnen van het RIVM. Hierdoor is behandeling in de praktijk mogelijk onder voorwaarden.

De antwoorden op de meest gestelde vragen over het coronavirus kunt u vinden op de RIVM website. Ik vind het erg belangrijk om u te informeren over hoe ik met het Coronavirus omga in mijn praktijk. Ik volg daarbij de RIVM regels om de kans op besmetting voor iedereen zo klein mogelijk te houden. Ik hoop op uw medewerking en begrip.

U kunt een afspraak maken via de telefoon, email of whatsapp.

Bij een bezoek aan een buitenlands risico-gebied vraag ik u de thuis-quarantaine periode af te wachten alvorens een afspraak te maken/naar de praktijk te komen.

Blijf thuis wanneer u onderstaande klachten/symptomen heeft. Deze kunnen het begin zijn van het coronavirus (COVID-19). Blijf thuis om uit te zieken en anderen niet te besmetten. Dit geldt voor u, maar ook voor mij. Ook wanneer u denkt dat de klachten wel meevallen, kunt u beter thuis blijven.

Met de volgende symptomen dient u rekening te houden:

Hoesten of kuchen

Niezen

Loopneus

Keelpijn

Verhoging of koorts

Kortademigheid

Hoofdpijn

Brandende ogen

Moeheid

U ziek voelen en/of diarree

De hygiënemaatregelen gelden natuurlijk ook in mijn praktijk:

Was uw handen voordat u binnenkomt.

Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.

Gebruik papieren zakdoekjes.

Bij binnenkomst:

Wanneer u naar de praktijk komt, kom dan maximaal 5 minuten voor aanvangstijd binnen.

We schudden geen handen.

In de praktijk:

Ik zal voor u de deur open doen en sluiten.

Probeer in de praktijk ook zoveel mogelijk de 1,5 meter regel in acht te nemen.

Was en/of desinfecteer uw handen voordat u binnenkomt.

Raak zo min mogelijk dingen aan in de praktijk.

Neem zelf handdoeken mee, de praktijk zal deze uit hygiëne oogpunt niet beschikbaar stellen.

Ik behandel zo veel mogelijk in stilte. Spreken zorgt voor een hogere kans van verspreiden COVID-19.

Het dragen van een mondkapje tijdens de behandeling.

Bij verlaten:

Ga weer direct het pand uit.


Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Uiteraard kunt u mij altijd even bellen wanneer u twijfelt of vragen heeft.

Bedankt voor uw begrip en medewerking!