De 6 smaken


ZOET - ZOUT - ZUUR - SCHERP - BITTER - WRANG


De 6 smaken: zoet, zout, zuur, scherp, bitter & wrang zijn opgebouwd uit de 5 elementen:
ether, lucht, vuur, water en aarde.

Het is belangrijk dat een (hoofd)maaltijd uit de 6 smaken is opgebouwd.
Dit is belangrijk om al onze lichaamsweefsels van de juiste bouwstoffen te voorzien.
In het bepalen van de hoeveelheid van een bepaalde smaak is de constitutie (pakruti) en de eventuele onbalans (vikruti) van belang.
In onderstaand schema leest u welke smaken de verschillende dosha's (Vata/Pitta/Kapha) verhogen (+) of verlagen (-).

                                                           VATA         PITTA          KAPHA

   Zoet (aarde & water)                       -                  -                  ++

Zout
(aarde & vuur)                         -                 +                 +

Zuur (water & vuur)                         -                ++               +

            Scherp
(vuur & lucht)                      +                 +                  -           

    Bitter
(lucht & ether)                      ++                -                  -   

Wrang
(aarde & lucht)                    +                  -                 +