Beroepsinformatie


Lid van de ANVAG (Algemene Nederlandse Vereniging van Ayurvedische Geneeskunde) onder lidmaatschapsnummer B13.001

          

Ingeschreven bij RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) onder licentienummer 302091R

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten)

certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en

is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.Een vergoeding via uw zorgverzekeraar (indien aanvullend verzekerd) behoort tot de mogelijkheden

Doordat de Nederlandse Vereniging van Zorgverzekeraars Ayurveda als volwaardige Natuurgeneeswijze erkent, is aan
mij de AGB code toegekend. Hierdoor vergoedt een groot aantal zorgverzekeraars mijn Ayurvedische behandelingen.
De hoogte van de vergoeding hangt af van uw polisvoorwaarden. Check op de website van de ANVAG (www.anvag.nl) welke zorgverzekeraars mijn behandelingen (gedeeltelijk) vergoeden.


Annulering van een afspraak
Een afspraak annuleren dient u tenminste 24 uur van te voren te doen.
Bij te late annulering of indien u niet op de gemaakte afspraak aanwezig bent, ben ik helaas genoodzaakt om de afspraak in rekening te brengen.